Video Hội Ngộ Lake Mission Viejo, California July 2013

Video Hội Ngộ Nam California Hè 2012

Video Hội Ngộ Lần Đầu Tiên Tại Nhà Của Nguyễn Hữu Hoà 2007