Danh sách học sinh lớp 6 Pháp Văn niên khoá 1973

 1. Đoàn Tâm Anh
 2. Phạm Đình Ánh
 3. Huỳnh Công Bình
 4. Đinh kim Châu
 5. Nguyễn Văn Chính
 6. Vũ Ngọc Thiện Chương
 7. Bùi Văn Cương
 8. Nguyễn Công Danh
 9. Nguyễn Hữu Dự
 10. Trần Triệu Đức
 11. Lương Anh Dũng
 12. Đỗ Tiến Hải
 13. Nguyễn Khắc Hiếu
 14. Nguyễn Hữu Hòa
 15. Phạm Anh Hoài
 16. Nguyễn Mạnh Hoàng
 17. Trần Trí Hoàng
 18. Mai Văn Hội
 19. Nguyễn Văn Hồng
 20. Nguyễn Xuân Hùng
 21. Phạm Tấn Hùng A
 22. Phạm Tấn Hùng B
 23. Đỗ Quốc Hưng
 24. Trần Chí Kiên
 25. Nguyễn Quí Khanh
 26. Bùi Văn Long
 27. Nguyễn Đức Long
 28. Nguyễn Hữu Lượng
 29. Đàm Quang Minh
 30. Điền Đức Thiện Minh
 31. Nguyễn Hồng Bảo Nha
 32. Nguyễn Hồng Phước
 33. Tăng Phước
 34. Nguyễn Quân
 35. Giang Phước Sơn
 36. Nguyễn Thiện Sơn
 37. Trần Thanh Sơn
 38. Hoàng Vạn Thắng
 39. Huỳnh Kim Thanh
 40. Nguyễn Tiến Thành
 41. Phạm Thế
 42. Nguyễn Đỗ Quang Thiện
 43. Vũ Duy Thu
 44. Đoàn Xuân Thục
 45. Phạm Tiến
 46. Võ Hồng Tơ
 47. Lê Quốc Trọng
 48. Đỗ Văn Tú
 49. Bùi Anh Tuấn
 50. Đặng Thanh Tùng
 51. Tô Hoàng Văn
 52. Nguyễn Văn Vinh
 53. Lưu Phước Vũ
 54. Nguyễn Hữu Vượng
 55. Phạm Đức Vượng